Cán bộ công chức

Năm 2015 thành phố Hà Nội tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng giáo viên

Ngày đăng 28/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 2859
Căn cứ kết quả rà soát chỉ tiêu biên chế và nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức giáo dục của UBND quận, huyện, thị xã, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND   n gày 23/7/2015  ...

Thông báo Tuyển dụng nhân lực đợt 3 để cử đi Bắc Kinh, Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị số 2A, Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 21/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 2928
Ngày 20/8/2015, Công ty TNHH MTV đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 58/TB-ĐSHN về tuyển dụng nhân lực đợt 3 để cử đi Bắc Kinh, Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị...

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015

Ngày đăng 20/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 3223
Ngày 20/8/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 4158/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2015.

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi các môn viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2015

Ngày đăng 17/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 2263
Ngày 17/8/2015, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 ban hành Thông báo số 1826/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả phúc khảo bài thi các môn viết kiến thức chung   và viết chuyên ngành Kỳ thi...

Hướng dẫn lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, UBMT Tổ quốc, đoàn thể Thành phố; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016

Ngày đăng 14/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 4763
Ngày 10/8/2015, UBND Thành phố - Thành ủy Hà Nội – Sở Nội vụ - Ban Tổ chức ban hành Hướng dẫn số 1760-HD/SNV-BTC về lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các cơ quan của Đảng, UBMT...

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tai các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 07/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 1843
Ngày 06/8/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3763/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tai cá c cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ...

Điều chỉnh chỉ tiêu, hình thức và chức danh nghề nghiệp tuyển dụng tại Quyết định 2192/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế

Ngày đăng 07/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 2091
Ngày 06/8, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3761/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu, hình thức và chức danh nghề nghiệp tuyển dụng tại Quyết định số 2192/QĐ-UBND của UBND Thành phố về...

Hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Ngày đăng 03/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 2263
Ngày 03/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1682/HD-SNV về việc hướng dẫn công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục trực thuộc quận, huyện, thị xã năm 2015

Thông báo tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông

Ngày đăng 28/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 2679
Ngày 27/7/2015, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội ban hành Thông báo số 32/TB-ĐSHN về việc tuyển dụng nhân lực đợt 2 để đi Trung Quốc đào tạo vận hành, khai thác Tuyến Đường sắt đô thị Cát Linh -...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập bực thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2015

Ngày đăng 27/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 2039
Ngày 23/7/2015, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học,...