Cán bộ công chức

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 10:09 AM  | View count: 2188
Ngày 5/8/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học...

Tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020

Ngày đăng 07/08/2020 | 09:44 AM  | View count: 35489
Ngày 6/8/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2219/SNV-CCVC về việc tiếp tục rà soát đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2020.

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III

Ngày đăng 31/07/2020 | 03:28 PM  | View count: 956
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 12/TB-HĐXTH về việc điều chỉnh thời gian tổ chức kiểm tra, sát hạch đối với viên chức dự xét thăng hạng...

Thông báo Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ kỳ xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hang IV) lên Huấn luyện viên (hang III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao

Ngày đăng 23/07/2020 | 04:36 PM  | View count: 938
Ngày 23/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 10/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ và triệu tập viên chức dự kiểm tra, sát hạchtrong kỳ...

Đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 06:27 AM  | View count: 6049
Ngày 17/7/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2024/SNV-CCVC về việc đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020.

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:26 PM  | View count: 879
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 22/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo viên tiểu học làm việc tại cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 16/07/2020 | 03:21 PM  | View count: 726
Ngày 16/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 11/TB-HĐXTH về kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên III đối với giáo...

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên hạng IV lên Huấn luyện viên hạng III năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 03:42 PM  | View count: 1037
Ngày 15/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Quyết định số 06/QĐ-HĐXTH về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập kiểm tra, sát hạch viên chức dự xét thăng hạng...

Lịch tổ chức xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 09:21 AM  | View count: 806
Ngày 14/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Thông báo số 04/TB-HĐXTH về lịch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn...

Tổ chức xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành Thể dục thể năm 2020

Ngày đăng 15/07/2020 | 09:08 AM  | View count: 866
Ngày 14/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng lên Huấn luyện viên hạng III ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐXTH về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện...