Cán bộ công chức

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 09/07/2020 | 08:23 AM  | View count: 7338
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban QLDA) tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị năm 2019; Tổng chỉ...

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:10 AM  | View count: 3480
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH về kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành...

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 3650
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 20/TB-HĐXTH về danh sách giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:15 PM  | View count: 2515
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 19/TB-HĐXTH về kết quả Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề...

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 10:52 AM  | View count: 1405
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ...

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 04:20 AM  | View count: 9005
Ngày 01/7/2020, Hội đồng thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 03:48 AM  | View count: 4675
Ngày 01/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II...

Thành lập Hội đồng xét thăng hạng CDNN từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III) đối với viên chức chuyên ngành thể dục thể thao

Ngày đăng 29/06/2020 | 12:57 PM  | View count: 691
Ngày 25/6/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2704/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ Hướng dẫn viên (hạng IV) lên Huấn luyện viên (hạng III)...

Hướng dẫn nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 11:53 AM  | View count: 6060
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Hướng dẫn số 1780/HD-BCĐ về nội dung ôn tập và xây dựng đáp án chấm điểm sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức giáo viên các cơ sở giáo dục trực thuộc...

Niêm yết danh sách, ca thi, số báo danh dự sát hạch kỳ xét thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 29/06/2020 | 09:06 AM  | View count: 1948
UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lịch tổ chức thăng hạng từ III lên II đối với giáo viên mầm non, tiểu học tại Thông báo số...