Cán bộ công chức

Công văn số 1013/SNV-ĐTBD ngày 28/7/2010 về tổ chức tuyển dụng giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2010

Ngày đăng 28/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 934
             Thực hiện Quyết định số 3500/QĐ-UBND ngày 16/7/2010 cuẩ UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế...

Chỉ tiêu và Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc Sở Giáo dục đào tạo, UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội năm 2010

Ngày đăng 27/07/2010 | 12:00 AM  | View count: 911
Chỉ tiêu tuyển dụng: 1. Đối với viên chức ngạch giáo viên: Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng   là 1219 người, trong đó Ngạch giáo viên THCS: 547 chỉ tiêu Ngạch...

Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức, hướng dẫn ôn tập thi tuyển công chức cấp xã

Ngày đăng 20/04/2010 | 12:00 AM  | View count: 1109
Sở Nội vụ phối hợp với một số Hội đồng tuyển dụng chuẩn bị cơ sở vật chất, nội dung chuyên môn để tổ chức ôn tập, cách thức làm bài các phần th i hành chính, Tin học, ngoại ngữ đối với thí...

Thông báo số 347/HD-SNV ngày 29/3/2010

Ngày đăng 30/03/2010 | 12:00 AM  | View count: 1219
Hướng dẫn tổ chức thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2010

Công văn số 160/SNV-ĐTBD&QLCBCC về việc đăng ký tuyển dụng mới công chức, viên chức năm 2010

Ngày đăng 24/02/2010 | 12:00 AM  | View count: 1293
Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Pháp lệnh cán bộ, công chức và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của Chính phủ, các Bộ, ngành; quy định của UBND Thành phố về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán...

Kết quả thi tuyển công chức dự bị đợt 2 năm 2007

Ngày đăng 12/11/2009 | 12:00 AM  | View count: 1106
Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị Thành phố Hà Nội thông báo điểm thi tuyển công chức dự bị đợt 2 đối với Thanh tra giao thông công chính và Quản lý thị trường năm 2007; Nhận đơn phúc khảo của...

07/2007/TT-BNV. Thông tư của Bộ Nội vụ

Ngày đăng 11/11/2009 | 12:00 AM  | View count: 1095
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP  ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính...

2585/QĐ-UB. Quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Ưu đãi, Khuyến khích và Đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 28/07/2009 | 12:00 AM  | View count: 1430
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ký Quyết định số 2585/QĐ-UB ngày 27 tháng 6 năm 2007,bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Vinh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội kiêm chức Giám đốc Quỹ Ưu đãi,...