văn bản cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 04/01/2019 | 03:19

Ngày 28/12/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 7028/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2019 của thành phố Hà Nội.

Tải nội dung Quyết định 7028/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội tại đường dẫn dưới đây:

Quyết định 7028/QĐ-UBND