Chuyển đổi số

Sở Nội vụ Hà Nội triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến

Ngày đăng 21/05/2024 | 02:11 PM  | View count: 248
Ngày 26/4/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1472/KH-SNV về việc Triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến tại cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Tăng cường kiểm tra công vụ trong việc triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày đăng 14/05/2024 | 10:18 AM  | View count: 188
Ngày 09/5/2024, Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1575/ĐKTCV gửi các sở, ban, ngành Thành phố; UBND quận, huyện, thị xã và các đơn vị hiệp quản thuộc Thành phố về việc tăng...

Kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại 16 đơn vị

Ngày đăng 06/05/2024 | 09:34 PM  | View count: 189
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 ban hành Kế hoạch số 16/KH-BCĐ về kiểm tra công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội hướng tới xây dựng “Chính quyền số - Chính quyền phục vụ”

Ngày đăng 17/04/2024 | 06:02 PM  | View count: 237
Sáng 17/4, tham luận tại Hội nghị Công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 và Chỉ số CCHC năm 2023 của các bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung...

Danh mục TTHC ngành Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Ngày đăng 11/04/2024 | 09:56 PM  | View count: 272
Ngày 15/3/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Quyết định số 179/QĐ-BNV Công bố danh mục thủ tục hành chính cấp địa phương thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ đủ điều kiện thực hiện dịch...

Triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước

Ngày đăng 04/04/2024 | 03:50 PM  | View count: 245
Ngày 29/3/2024, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 95/KH-UBND về triển khai xác định chỉ số Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2024.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

Ngày đăng 10/10/2023 | 02:24 AM  | View count: 821
Quyết định số 505/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Ngày Chuyển đổi số quốc gia đã quyết định ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 là...