CÔNG TÁC CÁN BỘ

Bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội
Ngày đăng 10/05/2024 | 11:09 PM  | View count: 65

Ngày 07/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại cán bộ.

Tổng công ty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội - Handico

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Nguồn http://www.handico.com.vn)

Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm lại ông Nguyễn Tử Quang, sinh ngày 22/9/1977, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, tiếp tục giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/3/2024.

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc c bổ nhiệm Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm bà Trần Thị Thu Liên, sinh ngày 14/8/1979, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Phòng Đầu tư quản lý vốn Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội giữ chức vụ Kế toán trưởng Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Bà Trần Thị Thu Liên được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,64 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý Công ty chuyên trách – Kế toán trưởng Tổng công ty và tương đương.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 07/5/2024.