CÔNG TÁC CÁN BỘ

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo một số Trường Cao đẳng thuộc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/06/2024 | 10:56 PM  | View count: 129

Ngày 31/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định số 2859/QĐ-UBND, Quyết định số 2860/QĐ-UBND, Quyết định số 2862/QĐ-UBND, Quyết định số 2863/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng một số Trường Cao đăng thuộc Thành phố.