CÔNG TÁC HỘI, DOANH NGHIỆP

Phê duyệt Điều lệ Hội Tem thành phố Hà Nội

Ngày đăng 21/05/2024 | 10:01 PM  | View count: 139
Ngày 20/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tem thành phố Hà Nội.