CÔNG TÁC HỘI, DOANH NGHIỆP

Phê duyệt Điều lệ Hội Tem thành phố Hà Nội
Ngày đăng 21/05/2024 | 10:01 PM  | View count: 139

Ngày 20/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội Tem thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hội Tem thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội của công dân, tổ chức Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, có cùng sở thích sưu tập tem bưu chính, tự nguyện tham gia, tập hợp, đoàn kết hội viên cùng phát triển sưu tập tem và các sản phẩm bưu chính thành một thú chơi bổ ích, lành mạnh, góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, phát triển kinh tế-xã hội ở Thủ đô và đất nước, giáo dục lòng yêu nước, phát triển quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và trên thế giới theo quy định.

Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Hội có phạm vi hoạt động ở thủ đô Hà Nội trong lĩnh vực bưu chính (truyền thông về tem, văn hóa phẩm kèm tem, sưu tập tem bưu chính. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Phát triển Hội Tem thành phố Hà Nội vững mạnh xứng với vị thế Hội Thủ đô - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Bích Vân, Chủ tịch Hội Tem Hà Nội đại diện Hội nhận Bằng khen của Bộ Thông tin và Truyền thông (Nguồn: VTV online)

Hội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm, trưng bày tem bưu chính theo quy định của pháp luật; đề xuất và chủ trì tổ chức hội thảo, hoạt động nghiệp vụ tại triển lãm theo quy định…

Điều lệ Hội Tem thành phố Hà Nội gồm 8 (tám) Chương, 28 (hai mươi tám) Điều đã được Đại hội Đại biểu Hội Tem thành phố Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2024 - 2029 thông qua ngày 26 tháng 01 năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2024.