Hoạt động chuyên đề

Bản tin Cải cách hành chính số 13
Ngày đăng 12/04/2019 | 09:35  | View count: 219

Bản tin Cải cách hành chính số 13 - Từ ngày 01/4/2019 đến 05/4/2019

Bản tin CCHC số 13
Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/04/2019 | 08:37  | View count: 3217

Ngày 3/4/2019 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Thông báo số 23/TB-BKHĐT về việc tuyển dụng công chức năm 2019 của Tổng cục Thống kê

Theo Thông báo, Cục Thống kê thành phố Hà Nội có 04 chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019, cụ thể như sau:

STT

Chi cục Thống kê

Vị trí việc làm

Ngạch công chức

Trình độ tối thiểu của vị trí dự tuyển

Chỉ tiêu tuyển dụng

1

Huyện Gia Lâm

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

2

Huyện Sóc Sơn

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

3

Huyện Phú Xuyên

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

4

Huyện Thường Tín

Thống kê kinh tế

Thống kê viên

Đại học

1

Tổng số

4

Cục Thống kê thành phố Hà Nội thông báo để các cá nhân có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển được biết và đăng ký tuyển dụng theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Tải thông báo tuyển dụng

Điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên)
Ngày đăng 08/04/2019 | 04:36  | View count: 3758

Ngày 8/4/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 706/TB-HĐ TNGCCHC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch nhân viên, cán sự lên ngạch chuyên viên).

Triển khai thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính Thành phố đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên vào ngày 02/4/2019. Điểm thi trắc nghiệm các môn Ngoại ngữ, Chuyên môn nghiệp vụ đã được thông báo đến công chức trong ngày thi, điểm thi viết môn Kiến thức chung cụ thể theo Biểu đính kèm Thông báo này.

Công chức dự thi gửi đơn phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 1lh30, chiều từ 13h30 đến 17h00) từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức thuộc đơn vị để biết và thực hiện. Hội đồng thông báo kết quả kỳ thi sau khi hoàn thành chấm phúc khảo và giải quyết kiến nghị.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải nội dung thông báo