Hoạt động chuyên đề

Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức hành chính
Ngày đăng 30/01/2019 | 11:26  | View count: 6345

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 135/ TB-HĐ TNGCCHC về việc hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức hành chính.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018, Sở Nội vụ- Thường trực Hội đồng thi thông báo Lịch hướng dẫn ôn tập và thi nâng ngạch công chức tại Trung tâm Đào tạo Công nghệ thông tin và Truyền thông- Sở Thông tin và Truyền thông, số 01, phố Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội, như sau:

- Lịch hướng dẫn ôn tập và phương thức làm bài trực tuyến trên máy vi tính: Phụ lục số 01;

- Lịch thi nâng ngạch công chức hành chính (từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; từ chuyên viên lên chuyên viên chính): Phụ lục số 02.

Danh mục nội dung ôn tập ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-HĐ TNGCCHC ngày 15/01/2019 của Hội đồng thi nâng ngạch được đăng tải trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn. Tập tài liệu cụ thể hóa nội dung ôn tập các môn thi nâng ngạch từ nhân viên, cán sự lên chuyên viên; môn Ngoại ngữ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính được gửi tới thí sinh tại địa điểm ôn tập.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi thuộc đơn vị biết, thực hiện dự hướng dẫn ôn tập và thi theo Lịch này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Thông báo lịch ôn tập và thi nâng ngạch