Hoạt động chuyên đề

Thông báo dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi
Ngày đăng 10/06/2019 | 03:20  | View count: 13138

Ngày 10/6/3019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành Thông báo số 1285/TB-HĐTT về việc dự khai mạc kỳ thi tuyển công chức và học quy chế thi.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại Sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019 và Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019. Hội đồng thi tuyển công chức tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thời gian: 9 giờ 00 ngày 12/6/2019 (Thứ Tư).

- Các thí sinh dự khai mạc có mặt từ 8 giờ 30 ngày 12/6/2019

Địa điểm: Tại Hội ttường tầng 5 Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông (số 01 Hoàng Đạo Thúy, quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Thành phần:

+ Hội đồng thi tuyển; Ban Giám sát; các Ban của Hội đồng thi tuyển: Ban Coi thi, Ban Phách, Ban Chấm, Ban chấm phúc khảo;

+ Thí sinh dự thi trắc nghiệm ca 1, từ số báo danh CV0001 đến số báo danh CV0400, sau khi kết thúc khai mạc, các thí sinh ở lại Hội trường nghe phổ biến và học tập nội quy, quy chế thi.

Thông báo 1285/TB-HĐTT