Hoạt động chuyên đề

Thông báo điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2018 và nhận đơn phúc khảo
Ngày đăng 11/09/2019 | 2:35 AM  | View count: 4169

Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2156/SNV-CCVC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2018 và việc nhận đơn phúc khảo.

Ngày 04/9/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2019 của Thanh tra Chính phủ đã ban hành Văn bản số 15/TB-HĐT về việc thông báo điểm thi nâng ngạch Thanh tra viên chính năm 2018 (có danh sách kèm theo) và việc tổ chức nhận đơn phúc khảo của công chức dự thi.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố, Sở Nội vụ thông báo và gửi Văn bản nêu trên đến các cơ quan, đơn vị để thông báo và sao gửi đến từng công chức dự thi nâng ngạch thuộc quyền quản lý.

Văn bản 2156/SNV-CCVC và Thông báo 15/TB-HĐT