Hoạt động chuyên đề

BQL Dự án ĐTXD công trình VHXH thành phố Hà Nội gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức
Ngày đăng 01/10/2019 | 2:40 PM  | View count: 12841

Thực hiện Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình VHXH Hà Nội năm 2019; Ban QLDA Đầu tư Xây dựng công trình VHXH Hà Nội thông báo thông tin tuyển dụng năm 2019

Ngày 20/9/2019, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình VHXH thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 08/BQLDA-VP về việc thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019. Theo đó, Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình VHXH thành phố Hà Nội gia hạn thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức từ ngày 21/9/2019 đến hết ngày 14/10/2019.

Thông tin tuyển dụng

Thông báo gia hạn thời gian