Hoạt động chuyên đề

Thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính
Ngày đăng 02/05/2019 | 08:41  | View count: 4900

Ngày 02/5/2019, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 885/TB-HĐ TNGCCHC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018 (từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính).

Triển khai thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của UBND Thành phố, Hội đồng Thi nâng ngạch công chức hành chính Thành phố đã tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính vào ngày 23/4/2019. Điểm các môn thi cụ thể theo Biểu đính kèm Thông báo này.

Công chức dự thi có nhu cầu phúc khảo bài thi viết môn Kiến thức chung, gửi đơn và nộp lệ phí phúc khảo là 150.000 đồng (một trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) về Thường trực Hội đồng trong giờ hành chính (sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 13h30 đển 17h00) từ ngày 03 tháng 5 đến hết ngày 17 tháng 5 năm 2019, tại Bộ phận Một cửa, Sở Nội vụ, số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan liên quan thông báo đến công chức thuộc đơn vị để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, tập hợp gửi Thường trực Hội đồng (Sở Nội vụ), số 18B, phố Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (số điện thoại liên hệ: 0243.933.51.76) tổng hợp chung, xem xét, giải quyết./.

Tải nội dung Thông báo

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ QLNN về thanh niên năm 2019
Ngày đăng 26/04/2019 | 04:04  | View count: 1287

Ngày 25/4/2019, Sở Nội vụ tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên đối với lãnh đạo phụ trách và công chức tham mưu công tác quản lý nhà nước về thanh niên của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên và triển khai các văn bản của Chính phủ về công tác thanh niên: Nghị định số 78/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23/7/2007; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam gi đoạn II (2017 - 2020) và Thông tư số 11/2018/TT-BNV ngày 14/9/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ.

Đại diện vụ Công tác thanh niên - Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ về công tác thanh niên

Bên cạnh đó, các đại biểu được nghe  đại diện Phòng Tổ chức Phi chính phủ và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019, theo đó cần tập trung một số nội dung như: Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 23/6/2016 của thành phố Hà Nội thực hiện giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020; Quyết định số 3536/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Chỉ tiêu và danh mục các nhiệm vụ, đề án, dự án giai đoạn II (2016 - 2020) Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020....

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác phát triển thanh niên; Hướng dẫn thực hiện các chế đô, chính sách đối với thanh niên xung phong và Kế hoạch thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, chương trình, nhiệm vụ, đề án cụ thể theo các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố nhằm hoàn thiện báo cáo về thanh niên phục vụ công tác sơ kết, đánh giá cuối năm 2019 và tổng kết vào năm 2020.

Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018
Ngày đăng 19/04/2019 | 05:52  | View count: 8498

Ngày 16/4/2019, Hội đồng thi nâng ngạch công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 786/TB- HĐTNGCCHC về danh sách thí sinh, số báo danh, phòng thi và sơ đồ phòng thi kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính năm 2018.

Thực hiện Quyết định số 6335/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018; Quyết định số 6337/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND Thành phố về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội năm 2018.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thông báo danh sách thí sinh dự thi, số báo danh, phòng thi và sơ đồ địa điểm thi của kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên chính tới cơ quan, đơn vị có công chức dự thi để công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch biết và thực hiện.

Đề nghị Trung tâm đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông niêm yết danh sách dự thi, sơ đồ phòng thi tại điểm thi trước khi tổ chức khai mạc kỳ thi./.

Tải nội dung Thông báo

Sơ đồ phòng thi