Hoạt động chuyên đề

Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Tạm dừng bổ nhiệm cán bộ tại nơi sắp xếp huyện, xã
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:28  | View count: 1260

Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chiều ngày 12/3 vừa qua với tỷ lệ tán thành 100%.

Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Hiện 16 quận huyện và 631 phường, xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số cần sắp xếp, sáp nhập. Việc sắp xếp cơ bản hoàn thành trong năm 2019. Trong trường hợp đặc biệt có thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để thành lập đơn vị hành chính mới tuy chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số như quy định nhưng thuộc các trường hợp sau: Có yếu tố đặc thù về truyền thống lịch sử, văn hóa, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục, tập quán, vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, cộng đồng dân cư hoặc yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh; Được thành lập trên cơ sở nhập từ 3 đơn vị hành chính cùng cấp trở lên; Được thành lập trên cơ sở nhập 02 đơn vị hành chính cùng cấp nhưng do tình hình thực tế mà không thể nhập thêm đơn vị hành chính khác liền kề. “Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và kết quả tổng hợp lấy ý kiến cử tri gửi Ủy ban nhân dân cấp trên và Hội đồng nhân dân cùng cấp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi phương án, đề án sắp xếp đơn vị hành chính và mẫu phiếu lấy ý kiến” - Nghị quyết nêu rõ. Trên cơ sở đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tại các đơn vị hành chính có liên quan thảo luận, biểu quyết về việc tán thành hoặc không tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính theo trình tự từ cấp xã đến cấp huyện, cấp tỉnh.

 Nghị quyết yêu cầu tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật. Chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính có hiệu lực thi hành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính mới phải hoàn thành xong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy…

Nguồn: vov.vn

Hà Nội: phủ sóng trên 1000 dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:26  | View count: 1124

Hà Nội hiện có 1.055 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính được triển khai. Việc đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến đã và đang đem lại những kết quả rõ nét trên nhiều mặt, đặc biệt trong việc thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Ngay trong năm, việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được thực hiện thí điểm tại 24 phường trên địa bàn hai quận Long Biên và Nam Từ Liêm với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục, tạo mọi thuận lợi, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp, người dân. Bên cạnh đó, dịch vụ công trực tuyến thúc đẩy sự thay đổi về nhận thức và hiệu quả trong việc triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin của toàn thành phố.

Qua thời gian vận hành thí điểm, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đã được phủ sóng ra tất cả các xã, phường, thị trấn trong toàn thành phố. Hà Nội tiếp tục thí điểm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 tại ba đơn vị: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân quận Long Biên, quận Bắc Từ Liêm. Tháng 8/2018, 17 quận, huyện trên địa bàn thành phố chính thức triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hộ tịch.
Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thời điểm hiện tại, toàn thành phố đã có 1.055 dịch vụ công trực tuyến (trong đó có 916 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 139 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) bao gồm các dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận từ các Bộ, ngành, các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị tự triển khai và thành phố triển khai trên Cổng dịch vụ công dùng chung. Hiện, 761 dịch vụ công trực tuyến đang vận hành chính thức và 294 dịch vụ công trực tuyến đã xây dựng, đang vận hành thử nghiệm.

Đáng lưu ý, mức độ giải quyết hồ sơ trực tuyến đã đạt 98 - 100% với 500.000 hồ sơ được xử lý qua mạng, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, nửa triệu hồ sơ trực tuyến đã được thực hiện, việc lưu trữ quản lý đạt hiệu quả cao và thuận tiện hơn cho người dân.

Những chỉ đạo quyết liệt của thành phố trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp đã giảm bớt phiền hà, nhũng nhiều; góp phần thay đổi phương thức quan hệ giữa chính quyền và người dân.

Năm 2019, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu 100% dịch vụ công phải được thực hiện trực tuyến mức độ 3, 4 (trong đó 35% phải thực hiện mức độ 4). Đây được coi như một bước đi quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng thành phố Hà Nội thành Thành phố thông minh...

Nguồn: Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Bảo đảm tiến độ và cung cấp tiện ích
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:23  | View count: 1011

Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, Sở đã phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư đàm phán giá thuê dịch vụ hạ tầng công nghệ thông tin dùng chung với các đối tác; tham mưu cho UBND thành phố phê duyệt và ban hành dự toán thuê dịch vụ hạ tầng. Hiện nay, thành phố đã thực hiện phân bổ kinh phí thuộc chương trình ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. Đây không chỉ là cơ sở để Hà Nội thanh toán kinh phí trả các đối tác công nghệ đã cung cấp dịch vụ cho triển khai ứng dụng trong những năm gần đây, mà còn gỡ nút thắt để đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn.

Về việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019, Chủ tịch UBND quận Long Biên Vũ Thu Hà cho biết, ngoài các chương trình đào tạo của thành phố, để bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc, quận đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin - truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức các lớp đào tạo cho đội ngũ cán bộ của quận. Đồng thời kiến nghị, nên triển khai việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ công, để từ đó tiếp nhận thông tin, kiến nghị của người dùng. Việc đánh giá này nên được thực hiện ngay trên hệ thống phần mềm đang cung cấp. 

Còn Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Trần Đức Hoạt kiến nghị thành phố sớm ban hành khung kiến trúc chính quyền điện tử của thành phố để các địa phương có cơ sở xây dựng và triển khai tại đơn vị mình.

Hiện nay, thành phố đã, đang đẩy mạnh việc cung cấp các ứng dụng, tiện ích công nghệ tới người dân; tuy nhiên, việc tính phí của nhà mạng với một số dịch vụ, ứng dụng công nghệ qua điện thoại di động ở mức cao (chiếm 25% giá dịch vụ). Điều này vừa gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp đã đầu tư cung cấp ứng dụng, tiện ích, vừa ảnh hưởng đến người dân. Về vấn đề này, thành phố sẽ có văn bản báo cáo các ngành chức năng, cấp thẩm quyền để đề xuất quy định nhà mạng chỉ nên tính mức phí là 0,5% chứ không nên để mức 25% như hiện nay...

Nguồn: Báo Hà Nội Mới