Hoạt động chuyên đề

Thiết lập hệ thống công nghệ nhiều tiện ích
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:21  | View count: 818

Năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Để hoàn thành mục tiêu này, cùng với việc đưa ra các chỉ tiêu cụ thể, thành phố cũng đã đề xuất, đưa ra các giải pháp nhằm thiết lập một hệ thống công nghệ thông tin với nhiều tiện ích phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Tỷ lệ giao dịch qua mạng đạt cao

Theo ông Lê Tự Lực, Phó chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội, trong kế hoạch về công nghệ thông tin năm 2019, Hà Nội đã đặt ra nhiệm vụ phấn đấu 80% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp ở mức độ 3 và 4; phấn đấu ít nhất 30% dịch vụ công mức độ 4... Tuy nhiên, tại phiên họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử thành phố (diễn ra trung tuần tháng 2-2019), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị các đơn vị đặt mục tiêu cao hơn. Cụ thể, phải đạt cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, 35% dịch vụ mức độ 4. 

Đến nay, Hà Nội đã cung cấp 1.058 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 (tổng số 1.922 dịch vụ), đạt 55%; đáng chú ý, lượng hồ sơ giao dịch qua mạng ở một số ngành, lĩnh vực đạt tỷ lệ rất cao. Cụ thể, 100% doanh nghiệp đăng ký thành lập mới được thực hiện qua mạng; kê khai hải quan điện tử đạt 100%; kê khai thuế điện tử, bảo hiểm xã hội đạt hơn 98%. Lĩnh vực giáo dục đã triển khai thành công tuyển sinh trực tuyến đầu cấp với tỷ lệ hồ sơ đăng ký trực tuyến của cả 3 cấp học năm sau cao hơn năm trước: Năm 2016 đạt 55,7%, năm 2017: 70,6% và năm 2018: 78,5%. Đây là những lĩnh vực vốn được coi là “nóng” và khi đăng ký được thực hiện qua mạng không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại, mà còn giúp giảm tải cho cơ quan nhà nước, trường học và minh bạch trong hoạt động.

Theo đánh giá của đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trong thời gian qua, ngành Giao thông - Vận tải Thủ đô đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động. Hiện, thành phố mở rộng phạm vi triển khai ứng dụng tìm kiếm và thanh toán trông giữ xe ô tô qua điện thoại di động (iParking) tại 165 điểm trông giữ phương tiện; đã thí điểm lắp đặt thiết bị hệ thống vé điện tử thông minh trên tuyến xe buýt BRT. Các lĩnh vực khác như nông nghiệp, y tế, tài nguyên - môi trường... đã ứng dụng công nghệ để cung cấp cho người dân tra cứu, sử dụng, đồng thời giúp cơ quan chức năng nâng cao vai trò quản lý.

Có được kết quả trên, bên cạnh việc chú trọng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng công nghệ phục vụ người dân, doanh nghiệp, thành phố đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin. Từ sự nỗ lực của các bên, tỷ lệ hồ sơ giao dịch qua mạng tại Hà Nội trong thời gian qua liên tục tăng cao, ở tốp đầu cả nước.

Nghiêm cấm việc tự đặt ra thủ tục gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:18  | View count: 737

Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 270/TB-UBND truyền đạt kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy tại Hội nghị trực tuyến ngày 7-3-2019.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU giao Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo, Giám đốc các sở và Chủ tịch UBND quận, huyện hoàn thiện kế hoạch công tác năm 2019 của Ban chỉ đạo.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố phối hợp triển khai và phấn đấu hết quý III-2019 sẽ hoàn thành hệ thống trực tuyến các xã, phường, thị trấn và kết nối với các cơ quan Đảng.

Sở Nội vụ phối hợp cùng các đơn vị triển khai thi tuyển công chức vào làm việc tại các sở, ngành thành phố; thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn; thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập đảo bảo nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với học sinh các trường trên địa bàn.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chăm lo việc cải tạo, sửa chữa, xây mới trụ sở UBND xã, phường, thị trấn theo thẩm quyền. Từng quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch cải tạo, sửa chữa, xây mới trụ sở UBND xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định. Trường hợp có khó khăn về tài chính, đơn vị tập hợp báo cáo thành phố trong tháng 3-2019, thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Thông báo nhấn mạnh: “Các đơn vị thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; nghiêm cấm việc tự đặt ra những thủ tục hành chính không đúng quy định gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính”.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới

Quý I-2019, có 191 thủ tục hành chính của Hà Nội bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành
Ngày đăng 20/03/2019 | 08:18  | View count: 1519

Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, trong gần 3 tháng đầu năm nay, UBND thành phố đã chỉ đạo triển khai đồng bộ Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2019, dẫn tới công tác chuẩn hóa thủ tục hành chính, kiểm soát việc công bố thủ tục hành chính đang triển khai đạt kết quả tốt.

Đáng lưu ý, trong quý I-2019, thành phố đã ban hành 5 quyết định công bố, trong đó có 191 thủ tục hành chính bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành và công bố danh mục 149 thủ tục hành chính theo quy định của Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 7-8-2017 của Chính phủ. Thành phố cũng thông qua phương án đơn giản hóa năm 2018 đối với 71 thủ tục hành chính.

Trong gần 3 tháng đầu năm, Hà Nội cũng thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế, giải quyết cho 84 công chức, viên chức, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng. Thành phố tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước - đến nay đã có 1.031 dịch vụ công trực tuyến, đạt 55% thủ tục hành chính của thành phố được triển khai cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4. 

Trong đó, 893 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 138 dịch vụ công trực tuyến mức 4; bao gồm các dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận từ các bộ, ngành, các dịch vụ công trực tuyến do đơn vị tự triển khai và thành phố triển khai trên Cổng dịch vụ công dùng chung. Thành phố phấn đấu đưa vào hoạt động 100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4.

Nguồn: Báo Hà Nội Mới