Hoạt động chuyên đề

Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 05:38  | View count: 32943

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 291/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

Quyết định phê duyệt và nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019 xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây:

1. Quyết định 291/QĐ-HĐTD ngày 13/5/2019

2. Nội dung ôn tập Kiến thức chung

3. Nội dung ôn tập Ngoại ngữ (gồm 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc)

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 11:36  | View count: 10285

Ngày 13/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 993/HD-BCĐ về việc Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019.

Ngày 25/4/2019 UBND quận, huyện, thị xã đã hoàn thành việc nộp danh sách đăng ký thi tuyển công chức cấp xã năm 2019. Để việc tổ chức thi tuyển tránh những sai sót có thể xảy ra, Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thông báo kết quả tổng hợp danh sách đăng ký thi tuyển dụng công chức cấp xã trên Website của Sở Nội vụ Hà Nội để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo đến thí sinh đăng ký dự thi vào đơn vị mình để rà soát lại dữ liệu, đặc biệt là các nội dung: ngành, chuyên ngành đào tạo, chức danh đăng ký tuyển dụng, xã, phường đăng ký thi tuyển, chế độ ưu tiên cộng điểm, diện được miễn thi Tin học, các thông tin cá nhân của thí sinh đăng ký dự thi.

Nếu có sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với cơ quan, đơn vị tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển để các cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, sau đó tổng hợp sai sót cần đính chính.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo các nội dung đính chính bằng văn bản gửi về Ban chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức, qua Phòng Công chức, viên chức của Sở Nội vụ trước 17 giờ ngày 17/5/2019 để tổng hợp, điều chỉnh.

Văn bản 993/HD-BCĐ

Danh sách đăng ký thi công chức cấp xã

Điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 09:24  | View count: 5274

Ngày 13/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 992/TB-HĐTT về việc điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 có Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức số 975/TB-HĐTT. Theo đó môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc, thực hiện trên giấy. Nay Hội đông thi tuyển công chức thành phố Hà Nội quy định môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc sẽ thực hiện thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo lịch từ ngày 13/6/2019 đến 16/6/2019 như đối với tiếng Anh.

Vì vậy các nội dung liên quan đến thi ngoại ngữ trên giấy đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc tại mục 4,5,6 trong Thông báo số 975/TB-HĐTT ngày 10/5/2019 sẽ không thực hiện.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội thông báo đến các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã và các thí sinh biết để thực hiện./.

Thông  báo số 992/TB-HĐTT