KÊ KHAI TÀI SẢN

Kế hoạch thực hiện khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017 của Sở Nội vụ

Ngày đăng 16/10/2017 | 11:40 AM  | View count: 9394
Ngày 11/10/2017, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2587/KH-SNV về việc thực hiện khai và công khai tài sản, thu nhập năm 2017. Nội dung Kế hoạch cụ thể như sau: