văn thư - lưu trữ

UBND Thành phố ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

Ngày đăng 24/09/2023 | 02:48 PM  | View count: 53
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4729/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố hà nội năm 2023

Ngày đăng 01/08/2023 | 03:57 PM  | View count: 208
Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố hà nội năm 2023

Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2017 đến 2022

Ngày đăng 25/07/2023 | 04:07 PM  | View count: 38
Danh sách các tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố hà nội từ năm 2017 đến 2022

Bộ Nội vụ hướng dẫn về hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày đăng 07/04/2023 | 08:00 AM  | View count: 767
Bỏ quy định cung cấp “Hộ khẩu thường trú (đối với cá nhân hành nghề độc lập)” trong Hồ sơ đăng ký hoạt động dịch vụ lưu trữ.

Khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020”

Ngày đăng 26/01/2021 | 09:36 AM  | View count: 2620
Ngày 25/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc Khen thưởng thành tích trong thực hiện Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội...

Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ

Ngày đăng 05/08/2020 | 11:33 AM  | View count: 1333
Ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký ban hành Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý...

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư

Ngày đăng 07/04/2020 | 06:29 PM  | View count: 41859
Ngày 7/4/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 879/SNV-CCVTLT về triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Công bố và trao Quyết định công nhận các Đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý hiếm (đợt 4)

Ngày đăng 24/02/2020 | 05:36 PM  | View count: 3311
Ngày 24/02/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại UBND huện...

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ của thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 06/02/2020 | 04:33 PM  | View count: 4358
Ngày 09/01/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020.

Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ”

Ngày đăng 18/09/2019 | 04:22 PM  | View count: 5147
“Dấu ấn địa giới hành chính Hà Nội qua tài liệu lưu trữ” là chủ đề của Triển lãm tài liệu lưu trữ do Sở Nội vụ thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức, dự...