văn thư - lưu trữ

Quốc hội thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 27/06/2024 | 09:55 AM  | View count: 162
Sáng 21/6/2024, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Lưu trữ (sửa đổi) với 457/463 tổng số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, đạt...

Sở Nội vụ tập huấn công tác văn thư, lưu trữ và xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử

Ngày đăng 24/05/2024 | 09:35 AM  | View count: 381
Ngày 24/5/2024, Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn xây dựng danh mục hồ sơ, lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Thành phố. Tham dự Hội nghị có các đồng...

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Ngày đăng 18/05/2024 | 04:24 PM  | View count: 332
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/02/2024 của UBND thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2024, từ ngày 14/5/2024 đến ngày 17/5/2024, Sở Nội vụ thành phố Hà Nội đã tổ chức 02 lớp...

Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024

Ngày đăng 13/05/2024 | 02:49 PM  | View count: 670
Ngày 26/4/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1461/SNV-TT về việc triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2024.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”

Ngày đăng 12/04/2024 | 11:46 AM  | View count: 303
Ngày 27/3/2014, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Đề án...

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, bảo đảm chất lượng dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi)

Ngày đăng 25/03/2024 | 04:52 AM  | View count: 261
Tại phiên họp thứ 30 diễn ra vào sáng 22/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe báo cáo về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Lưu trữ (sửa đổi).

Xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023

Ngày đăng 20/11/2023 | 09:50 AM  | View count: 1042
Sở Nội vụ xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND Thành phố thực hiện Quyết định số 71/QĐ-TTg ngày 10/02/2023

Xây dựng hành lang pháp lý cho ngành lưu trữ phát triển, hội nhập

Ngày đăng 14/11/2023 | 07:45 AM  | View count: 568
Dự thảo Luật được xây dựng trên nguyên tắc phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong lĩnh vực lưu trữ, đẩy mạnh phát huy giá trị tài liệu lưu trữ để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Bộ Nội vụ hướng dẫn lưu trữ hồ sơ TTHC điện tử

Ngày đăng 05/10/2023 | 10:44 AM  | View count: 1203
Ngày 31/8/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ký ban hành Thông tư số 13/2023/TT-BNV hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

UBND Thành phố ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.

Ngày đăng 24/09/2023 | 02:48 PM  | View count: 759
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 4729/QĐ-UBND về Quy trình tiếp nhận, xử lý và phát hành văn bản trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố.