văn thư - lưu trữ

Triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017
Ngày đăng 09/08/2017 | 03:54  | View count: 1983

Ngày 04/8/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 1994/SNV-CCVTLT về việc triệu tập học viên tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Căn cứ Kế hoạch số 235/KH-UBND ngày 27/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017, Quyết định số 79515/QĐ-SNV ngày 01/8/2017 của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về mở lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 như sau:

I. Nội dung tập huấn

1. Hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ:

- Phương pháp xây dựng Danh mục hồ sơ, cách xác định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức;

- Thực hành lập Danh mục hồ sơ của cơ quan, tổ chức;

- Công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; thực hành nghiệp vụ lập hồ sơ; trách nhiệm lập hồ sơ công việc; yêu cầu lập hồ sơ công việc;

- Hướng dẫn giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử;

- Hướng dẫn báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ.

2. Triển khai văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ.

3. Phần trao đổi nghiệp vụ và giải thích các vướng mắc.

II. Thành phần

- Chánh (hoặc Phó Chánh) Văn phòng;

- Công chức làm công tác văn thư, lưu trữ tại Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện;

- Trưởng Phòng (hoặc Phó Trưởng phòng) Nội vụ;

- Công chức phòng Nội vụ phụ trách quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

III. Thời gian, địa điểm

1.Thời gian: Từ 8h00 ngày 22 tháng 8 năm 2017 (Thứ Ba).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Số 20 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Chi cục Văn thư - Lưu trữ (Phòng Quản lý văn thư, lưu trữ, điện thoại: 0243.7736750; 0243.7736749 (304); Email: pqlvtlt_ccvtlt_sonv@hanoi.gov.vn)./.

Tải nội dung văn bản số 1994/SNV-CCVTLT