văn thư - lưu trữ

Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
Ngày đăng 23/01/2018 | 11:14 AM  | View count: 8147

Ngày 22/01/2018, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 165/KH-SNV về việc kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018

Đối tượng kiểm tra  gồm: Các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các phòng ban đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường, thị trấn; Các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; các tổ chức xã hội - nghề nghiệp; các cơ quan, tổ chức của Trung ương được tổ chức, hoạt động theo ngành dọc ở cấp tỉnh, cấp huyện; các Tổng công ty và Doanh nghiệp nhà nước; đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

Sở Nội vụ tiến hành kiểm tra các nội dung sau: Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; Ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, giải quyết công việc là lập hồ sơ điện tử; Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý và phục vụ khai thác tài liệu lưu trữ. Lựa chọn tài liệu có giá trị để sổ hóa nhằm tra tìm nhanh chóng, hiệu quả tránh số hóa tràn lan tài liệu lưu trữ. Kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ; Thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ và sử dụng Chứng chỉ hành nghề lưu trữ của các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan thuộc UBND thành phố Hà Nội­...

Cụ thể, kiểm tra toàn diện và theo lịch đối với các cơ quan, tổ chức sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bưu điện Hà Nội; Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội; Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Tháng 5: UBND quận cầu Giấy; Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông; Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và PTNT; Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây.

Tháng 6: Sở Ngoại vụ; Sở Giao thông vận tải; Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Hà Nội.

Tháng 7: UBND quận Hoàn Kiếm; UBND huyện Mỹ Đức; UBND huyện Mê Linh.  

Tháng 8: UBND huyện Sóc Sơn; Viễn Thông Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực Hà Nội.

Tháng 9: UBND huyện Thanh Trì; Sở Du lịch Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội; Tổng Công ty Đầu tư và phát triển hạ tầng đô thị.

Tháng 10: Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công nghệ và Phân tích môi trường; Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngoài ra, Sở Nội vụ sẽ kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề về hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức thuộc UBND thành phố Hà Nội.

Cùng ngày, Sở Nội vụ cũng ban hành Quyết định số 15/QĐ-SNV về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018.

Tải nội dung Kế hoạch

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra