văn thư - lưu trữ

Công bố và trao Quyết định công nhận các Đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý hiếm (đợt 4)
Ngày đăng 24/02/2020 | 5:36 PM  | View count: 1148

Ngày 24/02/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại UBND huện Gia Lâm.

Ngày 24/02/2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ phối hợp với UBND huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định công nhận tài liệu lưu trữ quý, hiếm tại UBND huện Gia Lâm.

Đồng chí Vũ Đức Tuyên, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xác định tài liệu quý, hiếm

trao tặng cho cơ sở thờ tự phiên bản sắc phong được công nhận là tài liệu quý, hiếm.

Thực hiện Kế hoạch 107/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội đoạn 2014-2020, ngày 24/02/2020, Sở Nội vụ tổ chức lễ công bố và trao quyết định đạo sắc phong là tài liệu lưu trữ quý, hiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội (đợt 4) năm 2020 tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Đức Tuyên, Thường vụ Đảng ủy Sở Nội vụ, Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ; đồng chí Nguyễn Văn Tầu - Giám đốc Trung tâm lưu trữ Lịch sử; đại diện Lãnh đạo huyện Gia Lâm có đồng chí Nguyễn Ngọc Thuần - Ủy viên BTC huyện ủy; đồng chí Trần Trung Tuyết - Trưởng phòng Nội vụhuyện Gia Lâm; Trung tâm văn hóa Thông tin thể thao huyện; UBND xã và đại diện các cơ sở thờ tự; Thành viên Hội đồng xác định tài liệu lưu trữ quý hiếm thành phố Hà Nội và công chức, viên chức Chi Cục Văn thư - Lưu trữ.

        Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tuyên,Chi cục trưởng Chi cục Văn thư - Lưu trữ,Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng xác định tài liệu lưu trữ quý, hiếm thành phố Hà Nội đã phát biểu, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cơ sở thờ tự, UBND các xã, UBND huyện, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa huyện Gia Lâm và thành viên tổ công tác sưu tầm tài liệu quý, hiếm đã tham mưu cho Sở Nội vụ trình UBND thành phố Hà Nội công nhận  Đạo sắc phong tại các cơ sở thờ tự là tài liệu lưu trữ quý, hiếmđợt 4 năm 2020.

 Tại Hội nghị đã công bố 91 Đạo sắc phong tại 7 cơ sở thờ tự thuộc 03 xã: Xã Đông Dư, Dương Xá, Văn Đức của huyện Gia Lâm đủ điều kiện, tiêu chuẩn là tài liệu lưu trữ quý, hiếm góp phần gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của huyện Gia Lâm và Thành phố Hà Nội.

Đạo sắc phong của triều đại phong kiến Việt Nam có từ khoảng thế kỉ 15 dưới triều nhà Lê được xác nhận bằng ấn triện và mĩ tự của nhà Vua mang nội dung công nhận có tính Nhà nước thể hiện quyền lực của triều đình đối với làng, xã Việt Nam lúc bấy giờ. Đạo sắc phong được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm có ý nghĩa lớn về tư tưởng, chính trị, kinh tế - xã hội, khoa học và lịch sử và có tầm quan trọng đặc biệt với thành phố Hà Nội.

Sau khi đạo sắc phong được công nhận là tài liệu lưu trữ quý, hiếm. Hàng năm, các cơ sở thờ tự báo cáo tình trạng tài liệu lưu trữ quý, hiếm gửi Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Thành phố để nắm được tình hình và hỗ trợ phương pháp bảo quản và tu bổ, phục chế./.

Theo http://ccvtlt.sonoivu.hanoi.gov.vn/