văn thư - lưu trữ

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Ngày đăng 01/12/2016 | 09:58 AM  | View count: 1592
Ngày 12/9/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2211/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.

Báo cáo thống kê thực trạng công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ phục vụ Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn thành phổ Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2016 | 04:22 PM  | View count: 3314
Ngày 14/7, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1716/SNV-CCVTLT về việc cáo thống kê thực trạng công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ phục vụ Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn...

Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV về ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:45 AM  | View count: 2779
Ngày 10/6/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1336/SNV-CCVTLT về việc thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ

Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Ngày đăng 08/04/2016 | 02:46 PM  | View count: 2323
Ngày 07/4, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 780/TB-SNV về Kế hoạch hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Ngày đăng 15/12/2015 | 12:00 AM  | View count: 3792
Ngày 09/12/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3097/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015.

Triệu tập hội nghị tập huấn công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm giai đoạn 2015-2020

Ngày đăng 25/08/2015 | 12:00 AM  | View count: 1188
Ngày 21/8/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1865/SNV-CCVTLT về triệu tập hội nghị tập huấn công tác sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm giai đoạn 2015-2020

Sở Nội vụ tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Ngày đăng 28/07/2015 | 12:00 AM  | View count: 1406
Ngày 23/7/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1597/ SNV-CCVTLT về việc chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2015

Hướng dẫn thực hiện giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Ngày đăng 15/06/2015 | 12:00 AM  | View count: 6458
Ngày 08/6/2015, Sở Nội vụ   Hà Nội ban hành văn bản số 1133/SNV-CCVTLT về việc hướng dẫn thực hiện giao, nhận hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Ngày đăng 05/01/2015 | 04:38 PM  | View count: 6194
Chi cục Văn thư - Lưu trữ là tổ chức trực thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho ủy ban nhân dân Thành...