văn thư - lưu trữ

Ban hanh mẫu Quyết định và Quy chế hoạt động kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 08/02/2017 | 08:36 AM  | View count: 2215
Ngày 23/01/2017, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 149/KH-SNV về việc triển khai hoạt động kiểm tra chéo công tác văn thư, lưu trữ giữa các UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã...

Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 07/02/2017 | 02:08 PM  | View count: 7406
Ngày 27/12/2016, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 235/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017

Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày đăng 07/02/2017 | 10:53 AM  | View count: 3328
Ngày 22/12/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 7051/QĐ-UBDN về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ thành phố Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Sở Nội vụ chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác văn thư - lưu trữ năm 2017

Ngày đăng 22/12/2016 | 07:24 PM  | View count: 3623
Ngày 29/12/2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 nhằm triển khai học tập văn bản mới của Bộ Nội vụ; kỷ niệm...

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm

Ngày đăng 01/12/2016 | 09:58 AM  | View count: 3319
Ngày 12/9/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 2211/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ hàng năm.

Báo cáo thống kê thực trạng công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ phục vụ Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn thành phổ Hà Nội

Ngày đăng 19/07/2016 | 04:22 PM  | View count: 5533
Ngày 14/7, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 1716/SNV-CCVTLT về việc cáo thống kê thực trạng công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ phục vụ Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ trên địa bàn...

Thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV về ban hành Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức ngành lưu trữ

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:45 AM  | View count: 4497
Ngày 10/6/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Công văn số 1336/SNV-CCVTLT về việc thực hiện Quyết định số 916/QĐ-BNV ngày 20/4/2016 của Bộ Nội vụ

Kế hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Ngày đăng 08/04/2016 | 02:46 PM  | View count: 3976
Ngày 07/4, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 780/TB-SNV về Kế hoạch hoạch tổ chức kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Ngày đăng 15/12/2015 | 12:00 AM  | View count: 5428
Ngày 09/12/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 3097/SNV-CCVTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015.