TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Ngày đăng 20/03/2020 | 07:08 PM  | View count: 19022
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Sau đây là một số điểm quy định mới tại Nghị định này:

Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

Ngày đăng 15/02/2020 | 08:43 PM  | View count: 242
Ngày 05/2/2020, Sở Nội vụ có văn bản số 233/SNV-VP về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết...

17 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Ngày đăng 10/02/2020 | 09:01 PM  | View count: 277
Các Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, gồm:

11 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Ngày đăng 02/02/2020 | 08:58 PM  | View count: 220
STT Tên Luật Số, ký hiệu Ngày thông qua Ngày có hiệu lực ...

Triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Ngày đăng 30/01/2020 | 08:47 PM  | View count: 266
Ngày 14/1/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoach số 111/KH-SNV triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày đăng 20/01/2020 | 08:50 PM  | View count: 189
Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL

Ngày đăng 10/09/2019 | 08:55 PM  | View count: 154
Ngày 10/9/2019, Sở Nội vụ có văn bản số 2141/SNV-VP về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm...

07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 08/09/2019 | 09:08 PM  | View count: 186
07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm các văn bản sau:

10 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 01/09/2019 | 09:12 PM  | View count: 181
Ngày 14/6/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, 10 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, bao gồm: