TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020
Ngày đăng 15/02/2020 | 8:43 PM  | View count: 1091

Ngày 05/2/2020, Sở Nội vụ có văn bản số 233/SNV-VP về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020.

Đề đảm bảo thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Nội vụ yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:

Tăng cường tổ chức phổ biến, tuyên truyền các luật, nghị quyết mới ban hành: Tổ chức phổ biến pháp luật các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

Tăng cường, đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật nhân dịp Tết Canh tý 2020

  • Công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư (khóa IX) về việc tổ chức Tết năm 2020; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 01/CT-BTP ngày 03/01/2020; Chỉ thị số 21/CT-UBND ngày 26/12/2019 của UBND Thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 12/01/2016 của Thành ủy Hà Nội về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội….
  • Công chức, viên chức và người lao động tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi phạm pháp luật. Trong dịp Tết Canh tý 2020, đặc biệt nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật hình sự về phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, cờ bạc…); phòng cháy, chữa cháy; quán lý vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo và thả “đèn trời”; tiêu thụ, sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; trật tự, an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống mê tín dị đoan; bảo vệ môi trường; Luật phòng chống tác hại của rượu bia; pháp luật về giao thông và đặc biệt là Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Quy tắc ứng xử nơi công cộng, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Nghị định 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về quản lý và tổ chức lễ hội…
  • Kịp thời nắm bắt phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản  mới ban hành trên thực tế; tổ chức phổ biến, kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc đính hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội nảy sinh trong thời gian này.