TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.
Ngày đăng 30/01/2020 | 8:47 PM  | View count: 1400

Ngày 14/1/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoach số 111/KH-SNV triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Theo đó, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công chức, viên chức thuộc Sở thực hiện nội dung Cuộc vận động “Năm không”, gồm:

(1)Không cửa quyền hách dịch, gây khó khăn, phiền hà;

(2)Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm;

(3)Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm;

(4)Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối;

(5)Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ.

Đồng thời, Sở cũng quán triệt tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ. Thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo pháp luật đối với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử trong thực hiện công vụ; các hành vi vi phạm đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử trong thực hiện công vụ; các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức và công dân. Phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; mỗi cá nhân có bản cam kết duy trì thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp với công việc được giao, không bao che, dung túng, tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.