TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

17 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8
Ngày đăng 10/02/2020 | 9:01 PM  | View count: 1173

Các Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, gồm:

Nghị quyết 98/2019/QH14 phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia;

Nghị quyết 94/2019/QH14 về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;

Nghị quyết 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội;

Nghị quyết 100/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV;

Nghị quyết 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;

Nghị quyết 99/2019/QH14 về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy;

Nghị quyết 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;

Nghị quyết 86/2019/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Nghị quyết 87/2019/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;

Nghị quyết 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030;

Nghị quyết 95/2019/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1;

- Nghị quyết 93/2019/QH14 phê chuẩn chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận;

- Nghị quyết 89/2019/QH14 về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khỏa XIV;

- Nghị quyết 91/2019/QH14 bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết 92/2019/QH14 bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV;

- Nghị quyết 90/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021;