TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 08/09/2019 | 09:08 PM  | View count: 912
07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm các văn bản sau:

10 Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 01/09/2019 | 09:12 PM  | View count: 838
Ngày 14/6/2019, Quốc hội thông qua Nghị quyết 84/2019/QH14 về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tại kỳ họp này, 10 Nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, bao gồm: