TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Nội dung cơ bản Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 02/02/2023 | 09:02 PM  | View count: 115
Thông tư số 03/2022/TT-BNV ngày 12/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp giải quyết công việc thuộc...

Nội dung cơ bản Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ngày đăng 05/01/2023 | 09:05 PM  | View count: 141
Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với...

Nội dung cơ bản Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 ủa Chính phủ

Ngày đăng 05/01/2023 | 08:55 PM  | View count: 85
Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật Thi đua - Khen thưởng

Ngày đăng 01/01/2023 | 11:00 AM  | View count: 112
Ngày 15/6/2022, với đa số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành với 424/437 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 85,14% tổng số ĐBQH), Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Thi đua,...

Phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Ngày đăng 12/12/2022 | 04:14 AM  | View count: 548
Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số để quản trị tốt quốc gia; quản lý nhà nước hiệu lực, hiệu quả; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp… vừa là nội dung rất quan...

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày đăng 30/08/2022 | 03:43 AM  | View count: 362
1. Sự ra đời của Ngày Pháp luật Việt Nam

Hà Nội xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày đăng 27/08/2022 | 03:52 AM  | View count: 400
Ngày 26/8, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày...

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII, năm 2022

Ngày đăng 05/05/2022 | 05:52 PM  | View count: 1115
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU (ngày 28-4-2022) về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022.

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Ngày đăng 15/03/2022 | 04:09 AM  | View count: 316
Ngày 30/12/2021, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

Toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Ngày đăng 10/02/2022 | 04:02 AM  | View count: 1359
Chiều 13-10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, 100% đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội. HNMO trân trọng...