TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Kế hoạch xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025

Ngày đăng 08/02/2022 | 11:14 AM  | View count: 1382
Ngày 14/12/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 287/KH-UBND về việc xây dựng văn hóa ứng xử trên không gian mạng của Thành phố giai đoạn 2021 - 2025

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Ngày đăng 22/01/2022 | 10:01 PM  | View count: 1691
Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về chương trình phòng, chống dịch Covid-19

Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Ngày đăng 22/01/2022 | 09:54 PM  | View count: 860
Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014

Ngày đăng 22/01/2022 | 09:41 PM  | View count: 635
Luật số 47/2014/QH13

Bộ Luật hình sự năm 2015

Ngày đăng 22/01/2022 | 09:26 PM  | View count: 586
Luật số 100/2015/QH13

Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007

Ngày đăng 22/01/2022 | 08:48 PM  | View count: 565
Luật số 03/2007/QH12

Luật khám bệnh, chữa bệnh

Ngày đăng 22/01/2022 | 08:37 PM  | View count: 477
Luật số 40/2009/QH12

Luật Dược năm 2016

Ngày đăng 22/01/2022 | 08:32 PM  | View count: 504
Luật số 105/2016/QH13

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:59 PM  | View count: 5189
việc phát động động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.