TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

Ngày đăng 22/10/2020 | 05:03 PM  | View count: 3628
Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 9071/VP-NC về việc triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày đăng 08/10/2020 | 05:50 PM  | View count: 3277
Ngày 26/9/2020, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 5081/BNV-CCVC về việc thực hiện quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.

Một số điểm mới quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư

Ngày đăng 20/03/2020 | 07:08 PM  | View count: 32332
Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư. Sau đây là một số điểm quy định mới tại Nghị định này:

Tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Canh Tý 2020

Ngày đăng 15/02/2020 | 08:43 PM  | View count: 1462
Ngày 05/2/2020, Sở Nội vụ có văn bản số 233/SNV-VP về việc tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết...

17 Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Ngày đăng 10/02/2020 | 09:01 PM  | View count: 1385
Các Nghị quyết mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8, gồm:

11 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8

Ngày đăng 02/02/2020 | 08:58 PM  | View count: 1610
STT Tên Luật Số, ký hiệu Ngày thông qua Ngày có hiệu lực ...

Triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Ngày đăng 30/01/2020 | 08:47 PM  | View count: 1768
Ngày 14/1/2020, Sở Nội vụ đã ban hành Kế hoach số 111/KH-SNV triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ngày đăng 20/01/2020 | 08:50 PM  | View count: 13691
Ngày 30/12/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác PBGDPL

Ngày đăng 10/09/2019 | 08:55 PM  | View count: 1235
Ngày 10/9/2019, Sở Nội vụ có văn bản số 2141/SNV-VP về việc tuyên truyền tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và một số nhiệm vụ trọng tâm...

07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7

Ngày đăng 08/09/2019 | 09:08 PM  | View count: 1142
07 Luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 gồm các văn bản sau: