quy định chung

Quyết định 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 công bố danh mục TTHC lĩnh vực Chính quyền địa phương; CCVC; Tổ chức hành chính, ĐVSN; Tổ chức PCP; QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với TNXP thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ
Ngày đăng 30/05/2021 | 8:09 AM  | View count: 397

Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Chính quyền địa phương; CCVC; Tổ chức hành chính, ĐVSN; Tổ chức phi chính phủ; QLNN về quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với TNXP thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định số 2308/QĐ-UBND