quy định chung

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội
Ngày đăng 28/01/2022 | 3:12 PM  | View count: 413

Quyết định số 310/QĐ-UBND ngày 21/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội

Quyết định số 310/QĐ-UBND