quy định chung

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 15/01/2022 | 3:20 PM  | View count: 384

Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2022 về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội

Quyết định số 04/QĐ-UBND