quy định chung

Quyết định 1302/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực VTLT; Chính quyền địa phương; CCVC; TCHC, ĐVSN, SN công lập; Tổ chức PCP; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách TNXP
Ngày đăng 25/04/2022 | 3:31 PM  | View count: 460

Quyết định số 1302/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn thư - lưu trữ; Chính quyền địa phương; Công chức viên chức; Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập; Tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Quyết định số 1302/QĐ-UBND