quy định chung

Cán bộ đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC
Ngày đăng 13/09/2011 | 12:00  | View count: 1913

Danh sách Cán bộ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Huyện, xã về lĩnh vực nội vụ.

Văn phòng Sở: Bùi Minh Hải - Chuyên viên Văn phòng Sở. Điện thoại: 043.9335176 - 0989085070 - Email: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn. Địa điểm 18B Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BanThi đua khen thưởng: Nguyễn Diên Thành - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp. Điện thoại: 043.8253536 (xin 412) - 0904338875 - Email: vanthu_hdtdkt@hanoi.gov.vn. Địa điểm 34 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

BanTôn giáo: Nguyễn Thị Minh Xuân - Văn thư. Điện thoại: 043.7347617 - 0903299061 - Email: vanthu_btg@hanoi.gov.vn. Địa điểm 15 Quán Thánh, BaĐình, Hà Nội.