quy định chung

Cán bộ đầu mối kiểm soát về TTHC
Ngày đăng 13/09/2014 | 12:00  | View count: 1557

Danh sách Cán bộ kiểm soát về TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ Hà Nội và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết về lĩnh vực Nội vụ:

 

Văn phòng Sở:

      Đồng chí Nguyễn Thế Năng- Phó Chánh Văn phòng Sở

      Điện thoại: 043.933.5176

      Địa điểm 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

 

Ban Thi đua khen thưởng:

      Đồng chí Nguyễn Diên Thành - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp 

      Điện thoại: 043.8269666 

      Địa điểm 37 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 

Ban Tôn giáo:

     Đồng chí Dương Ngọc Kiên - Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp 

     Điện thoại: 043.7347617 - 01688552255 

     Địa điểm 15 Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.