thanh niên

Thành lập Ban Chỉ đạo về Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

Ngày đăng 15/11/2016 | 08:45 AM  | View count: 1992
Ngày 04/11/2016, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 6123/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Công tác thanh niên và Phát triển thanh niên thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020.