thanh tra

Hà Nội xác định 2017 là Năm kỷ cương hành chính
Ngày đăng 01/01/2017 | 10:28 AM  | View count: 3211

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Thông báo số 484-TB/TU ngày 5-12-2016 về kết luận của Thường trực Thành ủy về chủ đề công tác năm 2017 của TP Hà Nội.

Trong đó, Thường trực Thành ủy thống nhất lựa chọn chủ đề công tác năm 2017 của thành phố là “Năm kỷ cương hành chính 2017”, nhằm tạo đột phá trong củng cố kỷ cương hành chính, hướng tới nền hành chính hành động và phục vụ, nâng cao đạo đức, kỷ luật, kỷ cương công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và thực hiện nếp sống văn hóa tại công sở, các địa điểm công cộng, nơi cư trú của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố. Thông qua vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tạo sự lan tỏa, từng bước nâng cao kỷ cương toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thường trực Thành ủy giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cụ thể hóa nội dung chủ đề công tác năm 2017 bằng các chương trình, kế hoạch công tác; rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của từng cơ quan, đơn vị; khẩn trương hoàn thiện, ban hành Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, Bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị hành chính thành phố để thực hiện đồng bộ trên toàn thành phố.

 

Theo HMN