thanh tra

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Đinh Mạnh Hùng: Kiểm tra công vụ giúp đánh giá thực chất công tác chỉ đạo, điều hành
Ngày đăng 01/03/2023 | 5:17 PM  | View count: 324

Kiểm tra công vụ là việc đã được thành phố Hà Nội duy trì triển khai nhiều năm và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong năm 2023. Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội khẳng định, việc kiểm tra công vụ thường xuyên, liên tục giúp đánh giá thực chất công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đinh Mạnh Hùng, Phó Trưởng đoàn Thường trực Đoàn kiểm tra công vụ thành phố Hà Nội

Nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính
- Đồng chí có thể cho biết khái quát kết quả kiểm tra công vụ năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội?
- Trong năm 2022, toàn thành phố đã tiến hành 1.409 cuộc kiểm tra công vụ, trong đó Đoàn kiểm tra công vụ thành phố tiến hành 24 cuộc kiểm tra. Trong 24 cuộc kiểm tra của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố có 19 cuộc kiểm tra đột xuất với 18 đơn vị (7 sở, 9 UBND phường, 2 đơn vị sự nghiệp thuộc sở) và 5 cuộc kiểm tra xác minh vụ việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội.
Kết quả kiểm tra đột xuất và kiểm tra theo lịch cho thấy, đa số các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đúng các quy định về phòng dịch bệnh. Nhiều cơ quan, đơn vị báo cáo qua kiểm tra đã phát hiện tồn tại, thiếu sót; xử lý trách nhiệm cán bộ, công chức vi phạm.
- Năm 2023, việc kiểm tra công vụ tập trung vào những nội dung gì, thưa đồng chí?
- Mục tiêu của thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025 và tầm nhìn 2030 là xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao. Điều đó đòi hỏi tổ chức bộ máy và con người phải tận tâm, tận lực và trách nhiệm trong việc thực thi nhiệm vụ. Trong tháng 5-2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1698/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030.
Để thực hiện Đề án đó hiệu quả, ngoài triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng, ý thức trách nhiệm, văn hóa ứng xử và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức Thủ đô thì phải tăng cường kiểm tra công vụ nhằm đánh giá được thực chất công tác chỉ đạo, điều hành và chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ mùng 6 Tết (tức ngày 27-1) đến nay, Đoàn kiểm tra công vụ của thành phố đã kiểm tra đột xuất được 17 đơn vị.
- Qua 17 cuộc kiểm tra công vụ đột xuất đó, đồng chí có thể đánh giá khái quát tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức thành phố được không?
- Qua kiểm tra đột xuất các đơn vị, Đoàn kiểm tra ghi nhận ý thức, trách nhiệm rất cao của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội. Hầu hết các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đã nghiêm túc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo đúng chỉ đạo của trung ương và thành phố. Ngay chiều mùng 6 Tết Nguyên đán (ngày 27-1-2023), Đoàn đi kiểm tra đột xuất ở một số sở, ngành, quận đã thấy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức chủ động, sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ được giao theo đúng vị trí việc làm. Kiểm tra bộ phận “một cửa”, bộ phận thường trực tiếp công dân đều có cán bộ, công chức trực, tiếp dân với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao; không có tình trạng đi lễ hội, du xuân trong giờ làm việc.
Lãnh đạo các đơn vị được kiểm tra cũng cho biết, ngay từ những ngày làm việc đầu năm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã kiểm tra công vụ đối với các đơn vị trực thuộc. Điều đó cho thấy công tác kiểm tra công vụ đã được quan tâm, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu trước yêu cầu cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hành chính nhà nước các cấp, ngành.
Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng nhận thấy một số tồn tại, thiếu sót như: Một số nơi chưa niêm yết đầy đủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; chưa kịp thời bổ sung, cập nhật văn bản mới ở một số lĩnh vực. Ngoài ra, Đoàn còn phát hiện các sai sót cần chấn chỉnh và giao cho Đoàn kiểm tra công vụ các quận, huyện, thị xã tiếp tục làm rõ. Một tồn tại nữa thường gặp ở nhiều đơn vị là hệ thống phần mềm “một cửa” dùng chung hay bị lỗi; hệ thống thiết bị tại bộ phận “một cửa” (máy scan, máy lấy số tự động) nhiều nơi bị hỏng.
 
Tăng cường kiểm tra công vụ đột xuất, chuyên sâu
 
- Qua nắm bắt tình hình và thực tế kiểm tra công vụ, theo đồng chí, Hà Nội đã có nền tảng gì và tiếp theo cần làm gì để tiến tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững?
- Thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030, trong năm 2022, thành phố đã tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo cho hơn 2.000 cán bộ, công chức, viên chức và năm 2023 sẽ tiếp tục tổ chức các lớp theo mục tiêu Đề án. UBND thành phố cũng đã ban hành Quyết định số 4379/QĐ-UBND ngày 10-11-2022 phê duyệt Đề án mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo đó, các cơ quan, đơn vị cần bám sát các Đề án để chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng. Cán bộ, công chức, viên chức cần quan tâm rà soát việc giải quyết hồ sơ hành chính qua môi trường mạng, kịp thời báo cáo vướng mắc để tiến tới xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, bảo đảm việc giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng suôn sẻ, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị phải tăng cường công tác phối hợp để bảo đảm sự liên thông nhịp nhàng. Cùng với đó, các đơn vị cần thường xuyên rà soát, cập nhật các văn bản mới để công khai kịp thời; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để phát hiện những thủ tục còn rườm rà, phức tạp, không phù hợp thì đề xuất sửa đổi sao cho vừa bảo đảm công tác quản lý nhà nước, vừa tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Đặc biệt, bộ phận “một cửa” cần chú ý ngay từ khâu tiếp đón phải thể hiện được sự thân thiện giữa chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp.
- Đầu năm 2023, Sở Nội vụ Hà Nội đã ban hành Công văn số 143/SNV-TT về kiểm tra công vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Vậy việc này có ý nghĩa như thế nào, thưa đồng chí?
- Đoàn Kiểm tra công vụ thành phố là nòng cốt tổ chức triển khai hoạt động kiểm tra công vụ trên địa bàn Thủ đô năm 2023. Tuy nhiên, Đoàn không thể đi kiểm tra hết toàn bộ các cơ quan, đơn vị, do đó, các cơ quan, đơn vị cần chủ động thực hiện kiểm tra công vụ nội bộ, tạo sức lan tỏa rộng rãi về công tác kiểm tra công vụ, cũng như ý thức, quyết tâm xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.      
Từ nay đến cuối năm 2023, Đoàn kiểm tra công vụ sẽ tiếp tục kiểm tra đột xuất không báo trước, vừa để đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh thần trách nhiệm, vừa để kịp thời chấn chỉnh với những hành vi vi phạm. Ngoài các cuộc kiểm tra đột xuất sẽ có kiểm tra chuyên sâu, đi vào vấn đề thực hiện quy trình xử lý công việc trong nội bộ từng sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

 

Theo HNMO