thi đua khen thưởng

Hà Nội: Biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023

Ngày đăng 10/10/2023 | 02:14 AM  | View count: 984
Sáng 9/10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2023;...

Triển khai cuộc thi viết về người tốt, việc tốt năm 2024

Ngày đăng 05/09/2023 | 02:17 PM  | View count: 348
UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-BTC Triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng, điển hình tiên tiến trong...

Quy định xét, tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”

Ngày đăng 24/08/2023 | 02:07 AM  | View count: 420
Ngày 22/8, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về việc xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của...

Khen thuởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tố quốc giai đoạn 2020 - 2023 và 06 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 09/08/2023 | 11:42 AM  | View count: 545
Ngày 08/8/2023, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3984/QĐ-UBND về việc khen thuởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tố quốc giai đoạn 2020 - 2023 và...

Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

Ngày đăng 31/07/2023 | 11:03 AM  | View count: 1192
Sáng ngày 28/7, tại tỉnh Thái Bình, Cụm Thi đua Sở Nội vụ các tỉnh, thành Bắc Bộ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội

Ngày đăng 08/04/2023 | 05:38 PM  | View count: 140
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 1938/QĐ-UBND ngày 3/4/2023 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, phân công thành viên Hội đồng Thi đua -...

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:59 PM  | View count: 5191
việc phát động động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

Ngày đăng 08/07/2020 | 03:18 PM  | View count: 5118
Ngày 07/7/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 344/BTĐ-NV1 về việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:06 PM  | View count: 2491
Ngày 19/6/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020

Ngày đăng 06/06/2020 | 08:43 PM  | View count: 4205
Ngày 05/6/2020, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 251/BTĐ-NV2 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,...