thi đua khen thưởng

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 23/02/2021 | 07:59 PM  | View count: 4693
việc phát động động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

Ngày đăng 08/07/2020 | 03:18 PM  | View count: 4527
Ngày 07/7/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 344/BTĐ-NV1 về việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày đăng 24/06/2020 | 06:06 PM  | View count: 2132
Ngày 19/6/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ Hà Nội) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2020

Ngày đăng 06/06/2020 | 08:43 PM  | View count: 3867
Ngày 05/6/2020, Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 251/BTĐ-NV2 về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến,...

Hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Ngày đăng 26/03/2020 | 03:47 PM  | View count: 5317
Ngày 26/3/2020, Bộ Nội vụ ban hành văn bản số 1556/BNV-CCHC về việc hướng dẫn khen thưởng trong thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Hướng dẫn khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng “Cúp Thăng Long” năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 12/03/2020 | 10:10 PM  | View count: 3548
Ngày 12/3/2020, Hội đồng thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội ban hành văn bản số 03/HĐTĐKT-BTĐ về việc khen thưởng tổng kết khối doanh nghiệp năm 2019 và xét tặng “Cúp Thăng Long” năm 2020 trên...

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở

Ngày đăng 03/03/2020 | 02:43 PM  | View count: 14528
Ngày 28/02/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 01/HD-BTĐKT về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến cấp trên cơ sở.

Kế hoạch Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

Ngày đăng 25/02/2020 | 04:42 PM  | View count: 4369
Ngày 21/02/2020, Ban Thi đua Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Kế hoạch số 01/KH-BTĐ về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2020.

Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của cụm thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ

Ngày đăng 28/05/2019 | 10:04 PM  | View count: 6328
Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Sở Nội vụ thành phố Hà Nội, Cụm Thi đua các tỉnh, thành Bắc Bộ đã tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của Cụm...

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018

Ngày đăng 30/08/2018 | 11:04 AM  | View count: 6034
Ngày 27/8, Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) ban hành văn bản số 310/BTĐ-HCTH về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng “Cúp Thăng Long” năm 2018.