thi đua khen thưởng

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”
Ngày đăng 08/07/2020 | 3:18 PM  | View count: 556

Ngày 07/7/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 344/BTĐ-NV1 về việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ữân trọng đề nghị các đơn vị rà soát, đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc” cho các cá nhân thuộc đơn vị, đảm bảo các nội dung sau:

Về tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng: Thực hiện theo Điều 9 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ, cụ thể: Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc nhất được lựa chọn trong số những cá nhân có hai lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố”; Có 02 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do Hội đồng sáng kiến cấp Thành phố công nhận và phải được áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

Văn bản công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học do người đứng đầu Thành phố xem xét, công nhận (đơn vị gửi văn bản về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND Thành phố xét duyệt).

Về thủ tục, hồ sơ: Thực hiện theo Điều 49 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ: Tờ trình, biên bản họp Hội đồng TĐKT của đơn vị; Báo cáo thành tích; Văn bản chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền về hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu.

Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thòi gian nộp hồ sơ: Đề nghị các đơn vị gửi hồ sơ về Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ số 37 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 30/7/2020 để tổng hợp và thực hiện các quy trình xét khen thưởng theo quy định.

Văn bản số 344/BTĐ-NV1