thi đua khen thưởng

Khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 và tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2015
Ngày đăng 05/09/2015 | 03:52  | View count: 2206

Ngày 10/8/2015, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 7098/QĐ-SNV về việc khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 và tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2015.

Sở Nội vụ  Hà Nội tặng thưởng Giấy khen đã có thành tích trong các phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 cho 5 tập thể và 12 cá nhân và tặng Giấy chứng nhận "Người tốt, việc tốt" năm 2015 cho 09 cá nhân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Số tiền thưởng cho cá nhân, tập thể được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của Sở ội vụ, mức khen như sau:

Mức tiền thưởng đối với cá nhân: 345.000 đồng;

Mức tiền thưởng đối với tập thể: 690.000 đồng.