THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Khen thưởng thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số của Thành phố
Ngày đăng 08/05/2024 | 10:41 PM  | View count: 140

Ngày 7/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2441/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số của Thành phố năm 2023.

Theo đó, tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích trong việc thực hiện công tác chuyển đổi số của Thành phố năm 2023 gồm: UBND quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; UBND quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội; Trung tâm Thông tin điện tử thành phố Hà Nội; Phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Văn phòng HĐND và UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Ông Cù Ngọc Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Ông Phan Văn Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Ông Vũ Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Bà Nguyễn Thị Trang Linh, Phó Trưởng phòng Phụ trách phòng Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Ông Trịnh Ngọc Khoa, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Bà Đỗ Thị Luân, Phó Trưởng phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Ông Trần Trí Hiếu, chuyên viên phòng Công nghệ Thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Ông Vũ Tấn Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội; Ông Dương Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Nhà nước Hà Nội; Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Thành phố; Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội; Ông Văn Quốc Hưng, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Ông Nguyễn Tất Vũ, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đông Anh; Ông Bùi Dương, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội; Ông Trịnh Tất Thắng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận Hoàn Kiếm; Bà Nguyễn Thanh Nga, Phó Trưởng phòng, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính - Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.
 
Mức thưởng cho các cá nhân thực hiện theo Điều 58 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội để thực hiện.