TIN TỨC MỚI

Kế hoạch tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 06:09 PM  | View count: 981
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi công chức năm 2020 ban hành Kế hoạch số 3039/KH-HĐTT về việc tổ chức coi thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 trong kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Thông báo sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:56 PM  | View count: 419
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3037/TB-HĐTTH về sơ đồ, phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ chuyên viên...

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 20/10/2021 | 04:25 PM  | View count: 157
Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3027/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên...

Rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 14/10/2021 | 11:44 AM  | View count: 523
Ngày 14/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 2951/TB-HĐTTH về việc rà soát thông tin thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng từ chuyên viên lên...

Thông báo tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/10/2021 | 08:45 PM  | View count: 735
Ngày 12/10/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 234/TB-HĐXTVC về việc tạm dừng tổ chức Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Chi...

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:54 PM  | View count: 4087
Ngày 08/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2880/TB-HĐTT về phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 09/10/2021 | 10:22 PM  | View count: 585
Ngày 08/10, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Quyết định số 5468/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Ngày đăng 08/10/2021 | 10:35 PM  | View count: 1037
Ngày 08/10/2021, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức ban hành Thông báo số 2876/TB-HĐKTSH về việc thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 3 năm 2021

Xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021

Ngày đăng 25/09/2021 | 12:00 PM  | View count: 427
Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính

Ngày đăng 24/09/2021 | 09:41 PM  | View count: 666
Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm các tài liệu sau: