TIN TỨC MỚI

Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 27/10/2020 | 10:13 AM  | View count: 776
Ngày 26/10/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và...

Thông báo kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông năm 2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 08:46 PM  | View count: 497
Ngày 23/10/2020, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông ban hành Thông báo số 516/TB-BQLCTGT về kết quả xét vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư...

Thông báo kết quả thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 26/10/2020 | 09:57 AM  | View count: 867
Ngày 26/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 3071/TB-HĐTTH về kết quả điểm môn thi viết vòng 2 kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên ...

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ làm việc của giảng viên trường cao đẳng sư phạm

Ngày đăng 22/10/2020 | 05:03 PM  | View count: 303
Ngày 20/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 9071/VP-NC về việc triển khai Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội”

Ngày đăng 22/10/2020 | 04:30 PM  | View count: 440
Hội thảo “Cải cách hành chính qua các thời kỳ - những giá trị cốt lõi và vận dụng sáng tạo trong cải cách hành chính của thành phố Hà Nội” được UBND thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 20/20/2020....

Thông báo thời gian, địa điểm, số báo danh thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển viên chức quận Hoàng Mai năm 2020

Ngày đăng 21/10/2020 | 11:47 AM  | View count: 1286
Ngày 20/10/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020 quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 25/TB-HĐTD về danh sách phòng thi, số báo danh thí sinh dự thi 1 Kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban...

Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 15/10/2020 | 05:17 PM  | View count: 1543
Ngày 15/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 2960/TB-HĐTTH về phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức từ cán sự lên...

Hướng dẫn thu lệ phí thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 05:16 PM  | View count: 948
Ngày 09/10/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2905/SNV-CCVC về việc thu lệ phí thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2020.

Thông báo điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội

Ngày đăng 09/10/2020 | 11:45 AM  | View count: 1492
Ngày 30/9/2020, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội ban hành Thông báo số 08/TB-HĐTTVC về việc điều chỉnh thời gian thi tuyển viên chức.

Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2020

Ngày đăng 09/10/2020 | 09:24 AM  | View count: 1515
Ngày 09/10/2020, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 2910/HĐTTH-SNV về việc thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên...