TIN TỨC MỚI

Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành NN&PTNT và chuyên ngành địa chính

Ngày đăng 17/05/2022 | 05:47 PM  | View count: 37
Ngày 17/5/2022, Hội đồn thi thăng hạng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành NN&PTNT và chuyên ngành địa chính ban hành Thông báo số 1272/TB-HĐTTH về phòng thi, số báo...

Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Ngày đăng 10/05/2022 | 10:16 AM  | View count: 569
Ngày 10/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Quyết định...

Triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính.

Ngày đăng 10/05/2022 | 03:55 AM  | View count: 339
Ngày 10/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Thông báo số...

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 09/05/2022 | 03:22 AM  | View count: 355
Ngày 29/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III ban hành Kế hoạch số 1114/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III...

Thông báo danh sách viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính

Ngày đăng 06/05/2022 | 05:44 PM  | View count: 159
Ngày 6/5/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp Phát triển nông thôn và chuyên ngành Địa chính ban hành Thông báo số...

Hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VII, năm 2022

Ngày đăng 05/05/2022 | 05:52 PM  | View count: 5
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 73-KH/TU (ngày 28-4-2022) về hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII, năm 2022.

Thông báo phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021

Ngày đăng 21/04/2022 | 05:23 PM  | View count: 1086
Ngày 21/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 1012/TB-HĐTTH về phòng thi, số báo danh và lịch thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm...

Hướng dẫn thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên năm 2021

Ngày đăng 13/04/2022 | 05:45 PM  | View count: 699
Ngày 13/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Văn bản số 915/HĐTTH-SNV về việc hướng dẫn thực hành làm bài trắc nghiệm thăng hạng viên chức hành...

Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 13/04/2022 | 05:24 PM  | View count: 728
Ngày 13/4/2022, Hội đồng thi thăng hạnh viên chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Quyết định số 8077/QĐ-HĐTTH về việc phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên...

Triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 06/04/2022 | 08:50 AM  | View count: 809
Ngày 06/4/2022, Hội đồ th thăng hạng viên chức ban hành Thông báo số 847/TB-HĐTTH về triệu tập thí sinh dự thi thăng hạng từ cán sự lên chuyên viên đối với viên chức hành chính làm việc trong các...