TIN TỨC MỚI

Thông báo nhận quyết định tuyển công chức

Ngày đăng 24/12/2021 | 03:01 AM  | View count: 3461
Ngày 24/12/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Thông báo số 3828/TB-SNV về việc nhận nhận quyết định tuyển công chức.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Ngày đăng 03/12/2021 | 11:13 AM  | View count: 765
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3578/SNV-CCHC về về việc Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở

Ngày đăng 03/12/2021 | 08:55 AM  | View count: 541
Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3579/SNV-CCHC về về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Thông báo hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng 30/11/2021 | 10:24 PM  | View count: 3770
Ngày 30/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 3549/TB-HĐTT về việc hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020

Thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 27/11/2021 | 12:02 PM  | View count: 532
Ngày 27/7/2021, Ban chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tài liệu Hội nghị tập huấn trực tuyến về CCHC của Bô Nội vụ

Ngày đăng 19/11/2021 | 11:57 AM  | View count: 314
Các đại biểu tham dự Hội nghị tập trực tuyến tải tài liệu tại đường dẫn dưới đây:

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4168
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

Ngày đăng 10/11/2021 | 09:19 PM  | View count: 83
Ngày 29/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ban hành văn bản số 3101/STTTT-TTĐT về việc tuyên truyền, phooe biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 30/10/2021 | 10:30 AM  | View count: 2462
Ngày 29/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính ban hành Thông báo số 3163/TB-HĐTTH về việc thông báo kết quả các môn thi của kỳ thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 26/10/2021 | 06:24 AM  | View count: 8757
Ngày 26/10/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3106/TB-HĐTT về điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2020.