TIN TỨC MỚI

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức

Ngày đăng 09/07/2020 | 08:23 AM  | View count: 576
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Ban QLDA) tổ chức tuyển dụng viên chức làm việc tại đơn vị năm 2019; Tổng chỉ...

Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”

Ngày đăng 08/07/2020 | 03:18 PM  | View count: 165
Ngày 07/7/2020, Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 344/BTĐ-NV1 về việc xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”.

Thông báo kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II năm 2020

Ngày đăng 07/07/2020 | 10:10 AM  | View count: 734
Ngày 06/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 21/TB-HĐXTH về kết quả sát hạch giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành...

Thông báo danh sách giáo viên mầm non, tiểu học không đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia sát hạch trong xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:20 PM  | View count: 1398
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 20/TB-HĐXTH về danh sách giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà...

Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên tiểu học năm 2020

Ngày đăng 03/07/2020 | 05:15 PM  | View count: 855
Ngày 03/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 19/TB-HĐXTH về kết quả Thông báo kết quả phúc khảo thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề...

Khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Cải cách hành chính năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 11:18 AM  | View count: 385
Nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về công tác CCHC cho công chức ngành nội vụ và công chức theo dõi, tham mưu về CCHC của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội,...

Tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 10:52 AM  | View count: 431
Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2839/QĐ-UBND về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, lãnh đạo quản lý theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ...

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng CDNN từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 04:20 AM  | View count: 6351
Ngày 01/7/2020, Hội đồng thăng hạng giáo viên lên hạng III ban hành Thông báo số 08/TB-HĐXTH về Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối...

Thông báo kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang CDNN từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THCS làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 01/07/2020 | 03:48 AM  | View count: 3308
Ngày 01/7/2020, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng II ban hành Thông báo số 16/TB-HĐXTH về kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ xét thăng hang chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II...

Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:22 PM  | View count: 286
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 26/2020, từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020