TIN TỨC MỚI

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng dẫn thực hành làm bài thi trắc nghiệm kỳ thi tuyển công chức năm 2022

Ngày đăng 29/09/2022 | 09:25 AM  | View count: 2862
Ngày 28/9/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2022 ban hành Thông báo số 2878/TB-HĐTT về ca thi, phòng thi, số báo danh, lịch thi trắc nghiệm vòng 1, thi viết vòng 2 và hướng...

Thư mời gửi báo giá cung cấp dịch vụ phần mềm thi trắc nghiệm

Ngày đăng 22/09/2022 | 04:02 PM  | View count: 464
Thực hiện Quyết định số 1649/QĐ-UBND ngày 16/5/2022 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã...

Công nhận kết quả thi thăng hạng thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên năm 2021

Ngày đăng 22/09/2022 | 03:03 PM  | View count: 609
Ngày 22/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định 9682/QĐ-SNV về việc công nhận kết quả thi thăng hạng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với...

Thông báo kết quả phúc khảo bào thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên

Ngày đăng 16/09/2022 | 11:25 AM  | View count: 864
Ngày 16/9/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2738/TB-HĐTTH về kết quả phúc khảo bào thi viết môn...

Thông báo điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022

Ngày đăng 14/09/2022 | 11:16 AM  | View count: 1588
Ngày 13/9/2022, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2693/TB-HĐKTSH về điểm sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã

Ngày đăng 09/09/2022 | 10:59 AM  | View count: 119
Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2621/SNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thông báo thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022

Ngày đăng 05/09/2022 | 05:11 PM  | View count: 1989
Ngày 05/9/2022, Hội đồng kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2602/TB-HĐKTSH về việc thay đổi địa điểm tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022.

Phê duyệt danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 31/08/2022 | 04:23 PM  | View count: 6506
Ngày 29/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 9585/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt danh mục mã nhóm môn thi viết nghiệp vụ chuyên ngành kèm theo danh mục nội dung...

Thông báo lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022

Ngày đăng 29/08/2022 | 05:33 PM  | View count: 2408
Ngày 29/8/2022, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch vào công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2548/TB-HĐKTSH về lịch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức đợt 2 năm 2022.

Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022

Ngày đăng 26/08/2022 | 12:08 PM  | View count: 6402
Ngày 25/8/2022, Hội đồng thi tuyển công chức ban hành Quyết định số 9566/QĐ-HĐTT về việc phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2022.