thông báo

Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/02/2017 | 03:13  | View count: 5878

Ngày 26/5/2016, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Quyết định số 1581/QĐ-SNV về việc Kiện toàn Bộ phận tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Tải Quyết định