TIN TỨC MỚI

Sở Nội vụ triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố
Ngày đăng 29/09/2017 | 9:21 AM  | View count: 5987

Ngày 13/9/2017, Sở Nội vụ ban hành văn bản số 2326/SNV-VP về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử đến các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Thực hiện Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước Thành phố; Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Thành phố và nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan. Từ ngày 20/9/2017, Sở Nội vụ triển khai việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa Sở Nội vụ với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố như sau:

- Toàn bộ giấy mời, các văn bản hành chính trao đổi giữa Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị sẽ được gửi đi (sau khi ký chữ ký điện tử) bằng hình thức văn bản điện tử qua hòm thư công vụ: vanthu_sonv@hanoi.gov.vn(trừ những văn bản không được phép gửi qua mạng). Trường hợp đặc biệt, đối với các văn bản kèm theo hồ sơ cần phải có văn bản giấy, Sở Nội vụ sẽ gửi đồng thời bản điện tử và bản giấy.

- Việc sử dụng tin nhắn thông báo giấy mời: Đối với việc thông báo mời họp, Sở Nội vụ sẽ đồng thời gửi bản điện tử và thực hiện việc nhắn tin bằng đầu số tin nhắn có tên: SONOIVU-HN đến số điện thoại của đồng chí Chánh Văn phòng/Truởng phòng Nội vụ/ Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính của các cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ trân trọng thông báo và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.